Gıda Güvenliği, Çevre ve Kalite Politikaları


TAZE KURU GIDA
 
GIDA GÜVENLİĞİ POLİTİKASI
 
 

Sektörümüzde lider olabilmek adına hijyen ve sanitasyonu esas alarak kaliteli, güvenli ve sağlıklı ürünler üretmek,
Sağlığa uygun, besin değerini kaybetmemiş, katkı maddesi kullanılmadan ürettiğimiz ürünleri tüketiciye en sağlıklı şekilde sunmak,
Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayabilmek için gıda güvenliği sisteminin şartlarına uymak ve her alanda sürekli iyileştirme yapmak,
Müşteri memnuniyetini sağlamak,
Çevreye duyarlı olmak,
Personel eğitimini ön planda tutmak ve yasal mevzuatlar çerçevesinde çalışmak,
Kuruluşumuzun GIDA GÜVENLİĞİ politikasıdır.
 

 

GEK.02/ Yay. Tar.09/10/2014 / Rev. No:01

Genel Müdür

 

 
 
TAZE KURU GIDA KALİTE POLİTİKASI
 
 

Her tadışta, her lokmada, doğal ve sağlıklı ürünlerin halen günümüzde olabileceğini hatırlatmak, bu ürünleri üretirken doğaya saygılı olmak ve doğal enerjiyi kullanmak;        çevreye zarar vermeyen bir üretim benimseyip, bu alandaki yenilikleri takip eden çevreci bir politika izlemek en büyük amacımızdır.
 
İdealimiz  hem ürün hem de üretim sürecinde doğalı kullanarak geleneği geleceğe inovatif yollarla taşırken, insanlığı fiziken ve ruhen besleyebilmek!
 
Ürünlerimiz her zaman doğallığı ve insanı temel almaktadır. En iyi ürünü en adaletli şekilde temin ederken, üreticinin, birlikte çalıştıklarımızın ve müşterilerimizin haklarını koruyarak katma değer oluşturmak en önemli hedefimizdir.
 
Müşterilerimiz tüm felsefe ve çalışmamızın odak noktasını oluşturmaktadır. Her şey mükemmel sağlıklı ürün üretme ile başlıyor! Meyve ve sebzenin en güzel halini müşterilerimiz için korumaya çalışıyor, mevsiminin ürününü mevsimin dışında en tabi haliyle sunuyoruz. İşimizin temelinde insan ve onun en değer verdiği şeyler var.
 
Hedeflerimize ulaşmak kalite politikamızın ve kurduğumuz kalite ve gıda güvenliği yönetim sisteminin tüm çalışanlar tarafından anlaşılması, benimsenmesi, sürekli iyileştirilmesi ve uygulanması ile sağlanacaktır.
 

 

KEKI.02/ Yay. Tar: 09/10/2014  /Rev.No:03 
 

                                                                                                                        Genel Müdür
            ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKAMIZ
 

      “ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ”nin tüm gerekleri yerine getirilir.
*      Yatırım kararları alınırken, çevresel kıstaslar dikkate alır.
*      Üretimden ve diğer faaliyetlerimizden kaynaklanan atıklar, uygulanabildiği her durumda ve her sahada en aza indirilir.
 
*      Doğal kaynak kullanımını azaltmak ve mümkün olduğunca tekrar kullanılabilir ve geri dönüştürülebilir materyallerin tüketimine yönelinir.
 
*      İşimizle ilgili üçüncü şahıslara, işletmemize mal ve hizmet veren teslimatçılarımıza ve tedarikçilerimize de sistemimize benzer çevresel standartları uygulamaları konusunda tavsiye ve telkinde bulunulur.
 
*      Sadece çevre korumakla kalınmaz, çevrenin geliştirilmesi ile ilgili çalışmalara katılınım sağlanır, bu amaçla projeler oluşturulur ve/veya oluşturulan projeler destek verilmeye çalışılır.
 
*      İlgili tüm yasa ve yönetmeliklerle belirlenen standartlar uygulamaya alınır.
 
*      Tüm faaliyetlerimizde, bunların çevreye olabilecek etkileri konusunda tedbirli ve dikkatli davranılır.
 
*      Çevre Yönetim Sistemi geliştirilmiştir ve bu sistemin etkin olması ve güncel tutulması sağlanır.
 
*      Acil Durum Riskleri azaltılmaya çalışılır.
 
*      Çevrenin korunması ile ilgili olarak tüm personelin eğitilmesi sağlanır.
 
*      İklim değişikliğine karşı yapılan çalışmaların en büyük destekçisi olarak sera gazı salınımı yapılmaz ve yenilenebilir enerji ile bacasız bir üretim yapılmaktadır.
 
*      Enerji korunumu ve verimliliğine yatırım yaparak global rekabet gücümüzü oluşturan sürdürülebilir iş modelimiz iyileştirmeye devam edilecektir.
 
*      Hammadde ve suyun verimli kullanılıp, geri dönüşümü arttırılır.
 
*      Atıkların geri dönüşüme kazandırılması sağlanır.
 
*      Sürdürülebilir bir yaşam döngüsü temel alınarak, çevre dostu ürünler ve çevre dostu paketler kullanılır.
 
*      Çevre performansımız amaç ve hedeflerimiz üzerinden ölçülerek sürekli geliştirilir.
 
*      Çalışanlarımızı ve tüm paydaşlarımızı sorumlu çevre yönetimine teşvik edeceğiz.
 
*      Çalışan eğitimleri verecek çevresel farkındalığı artıracak, tedarikçilerimizi de bilgilendirerek etkili çevre yönetim uygulamalarını destekleyeceğiz.

 

ÇEK.01/ Yay. Tar.06/06/2016 / Rev. No:00 
 

 
                                                                                                                     06.06.2015
                                                                                                                        GENEL MÜDÜR
 

 

E-Bülten Abone Ol

En son haberler, bildirimler ve daha fazla tasarım için kaydolun

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.
Yukarı